Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt dla rolnictwa z dopłatami ARiMR