Czym jest polecenie zapłaty?

Polecenie zapłaty jest jedną z form rozliczeń bezgotówkowych, która upoważnia wierzyciela do pobierania z rachunków dłużników powtarzających się płatności. Mówiąc prościej za pomocą polecenia zapłaty wydajemy dyspozycję, która upoważnia firmy lub też osoby fizyczne do okresowego pobierania pieniędzy z konta klienta. Stosowanie polecenia zapłaty stanowi bardzo wygodną formę rozliczeń. Dzięki niemu dłużnik nie musi się obawiać o terminowość regulacji zobowiązań, ponieważ wszelkie czynności związane z opłaceniem należności na rzecz wierzyciela wykonują za dłużnika wierzyciel oraz bank. Jest to bardzo wygodna forma dokonywania zapłaty, szczególnie w przypadku dokonywania płatności za rachunki domowe. Stosowanie polecenia zapłaty jest zbliżone w skutkach do zleceń stałych. Jednak polecenie zapłaty tym się różni od zlecenia stałego, że nie ma w nim określonej wartości zlecenia, dzięki czemu korzystając z polecenia zapłaty można dokonywać płatności za rachunki w rożnych wysokościach.

Kiedy można skorzystać z polecenia zapłaty?

Osoby chcące skorzystać z polecenia zapłaty w Banku Spółdzielczym w Narolu muszą posiadać rachunek bankowy (POL-konto) w tym banku. Następnie powinny się dowiedzieć czy ich wierzyciel akceptuję tę formę rozliczeń. Jeśli wierzyciel dopuszcza taką możliwość do dłużnik powinien go poprosić o druk upoważniający go do przeprowadzania obciążeń. Wypełnione dokumenty powinny trafić do wierzyciela oraz do naszego Banku. Jeżeli zostały one poprawnie wypełnione to BS Narol będzie dokonywał wystawionych przez wierzyciela poleceń zapłaty.

Kilka uwag o poleceniu zapłaty

Należy pamiętać, że maksymalna kwota pojedyńczego polecenia zapłaty nie może przekroczyć równowartości:

Poza tym dłużnikowi przysługuje prawo do odwołania polecenia zapłaty. Odwołanie polecenia zapłaty powinno nastąpić w terminie: