Kredyt detaliczny

Kredyty gotówkowe są to kredyty o charakterze detalicznym udzielane osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Służą finansowaniu osobistych potrzeb kredytobiorców.

W szczególności kredyt taki może być przeznaczony na: Bank Spółdzielczy w Narolu oferuje Państwu szeroką gamę kredytów gotówkowych ze zmienną stopą procentową:

Bank nie pobiera prowizji za przedterminową spłatę kredytu.

Warunki otrzymania kredytu - kredyt gotówkowy może otrzymać osoba posiadająca stałe źródło dochodów i mająca zdolność kredytową. Wysokość kredytu zależy od wielkości potrzeb kredytobiorcy i posiadanej przez niego zdolności kredytowej.

Dokumenty wymagane przez bank przy składaniu wniosku o kredyt:

Bank może zażądać także dodatkowych dokumentów takich jak zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu, zaświadczenie z innych banków o posiadanym zadłużeniu.

Bank pobiera od kredytu oprocentowanie według stawki zmiennej. Od kredytu Bank pobiera prowizję zgodnie z Tabelą prowizji i opłat obowiązującą w BS Narol. Zabezpieczeniem kredytu mogą być wszelkie formy zabezpieczeń dopuszczalne przez prawo.