Kredyt mieszkaniowy

Bank Spółdzielczy w Narolu oferuje Państwu kredyt mieszkaniowy przeznaczony na indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Kredyt ten może zostać udzielony na: Zasady i warunki udzielenia kredytu: Wraz z wnioskiem kredytowym należy złożyć:

Zabezpieczeniem kredytu jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz inne formy zabezpieczeń zgodne z przepisami prawa.