Kredyt w POL Koncie

Bank Spółdzielczy w Narolu oferuje również Państwu kredyt w rachunku oszczędnosciowo-rozliczeniowym (POL-Koncie).

Kredyt może zostać udzielony posiadaczowi POL-Konta który:

Kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej, jako kredyt odnawialny. Kredyt odnawialny oznacza, że każda spłata kredytu w całości lub części daje możliwość ponownego jego wykorzystania do wysokości określonej w umowie kredytowej.

Wysokość kredytu i formy zabezpieczeń:

Kredyt jest oprocentowany wg zmiennych stóp procentowych, odsetki od kredytu płatne są w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca poprzez potrącenie kwoty odsetek z rachunku.