POL-Konto- Rachunek Oszczednosciowo Rozliczeniowy

Do założenia POL-Konta potrzebny jest: Posiadaczem POL-Konta może być:

Może być otwarty dla jednej osoby, współmałżonków lub osób ze sobą spokrewnionych. Właściciel może także ustanowić pełnomocnika, który bedzie uprawniony do dyspozycji rachunkiem.

Umożliwia on swobodne dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku w formie: